Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu!

Dotyczy: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 3+982 do km 4+409”

Wykonawca inwestycji drogowej w rejonie skrzyżowania ulic: Narutowicza, Szkolnej, Dworcowej i Wł. Jagiełły (budowa ronda przy 3 Krzyżach) powiadomił Gminę Żychlin o planowanym wprowadzeniu od dnia 27 marca 2023 roku tymczasowej organizacji ruchu.

Prosimy o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie, które będzie obowiązywało na tym skrzyżowaniu. Inwestycja planowana jest do realizacji na okres 11 miesięcy.

Prosimy również zachować szczególną ostrożność w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi od 22 marca 2023 roku.

Inwestor:

Województwo Łódzkie

Wykonawca robót:

STRABAG Sp. z o.o.
Dyrekcja PC Centrum, Oddział Łódź FF Tel. +48 42 29 16 700
ul. Targowa 35 Fax: +48 42 29 16 701
PL 90-043 Łódź / Polska E-mail: infrastruktura.lodz@strabag.com

Skip to content