Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zaproszenie do udziału w badaniu!

Samorząd Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy do udziału w badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego regionu w 2022 roku. Dzięki badaniu Samorząd Województwa Łódzkiego chce m.in. poznać Państwa preferencje co do współpracy oraz zidentyfikować bariery, które utrudniają rozwój relacji.

Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający łączenie Państwa danych osobowych z odpowiedziami udzielanymi na pytania w niniejszej ankiecie. Prosimy zatem o przedstawienie swoich opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości naszej współpracy.

Ankieta zawiera 14 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Wypełnij ankietę

Skip to content