Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Polski Ład edycja nr 2 – przetarg na budowę hali sportowej ogłoszony w dniu 22 lutego.

We środę 22 lutego Gmina Żychlin ogłosiła kolejny przetarg z zakresu 2 edycji programu dotacji Polski Ład. Tym razem na budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie. Otrzymaliśmy na to zadanie promesę inwestycyjną w 2 edycji naboru na dofinansowanie zadań Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD w wysokości 4.455.000 złotych.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1e29b2b-b1da-11ed-9236-36fed59ea7dd

Ogłoszenie o zamówieniu – Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00105505/01 z dnia 22 lutego 2023

Zadanie pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie” polegać będzie na wykonaniu budynku hali z pełnowymiarowym boiskiem sportowym, z małą trybuną, szatniami dla uczniów, WC, natryskami, pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi oraz pomieszczeniami dla animatorów sportu. W hali sportowej zostaną wyznaczone boiska do rozgrywania meczy piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Celem budowy hali sportowej jest poprawa stanu bazy sportowej szkoły oraz lokalnej społeczności tj. stworzenie możliwości korzystania z obiektu sportowego osobom niepełnosprawnym oraz możliwości organizacji imprez o charakterze sportowym. Budynek hali wyposażony zostanie w ramach projektu w bezpieczną klatkę schodową z dostępem do obserwatorium astronomicznego, które z obecnej lokalizacji zostanie przeniesione na dach hali co będzie stanowiło koszt niekwalifikowany.
SP nr 2 jest największą i najliczniejszą szkołą podstawową w mieście i gminie, która niestety nie posiada pełnowymiarowej hali sportowej. Komfort korzystania z lekcji wychowania fizycznego dla uczniów znacznie się pogorszył w momencie, gdy po reformie oświaty szkoły podstawowe znów działają w systemie ośmioklasowym. Szkoła jest najliczniejszą w mieście i niestety posiada tylko starą i bardzo małą salkę sportową. Na terenie przyszkolnym znajduje się odpowiednich wymiarów plac zarezerwowany pod budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Obiekt małej salki sportowej absolutnie uniemożliwia wykorzystywanie potencjału uczniów w sposób odpowiadający ich potrzebom rozwojowym. Inwestycja wpłynie znacząco nie tylko na rozwój ponad czterystu uczniów szkoły ale także poprawi warunki uprawiania sportu amatorskiego przez powołany na terenie gminy klub siatkarski Volley Team Żychlin w tym na rozwój Akademii Siatkówki, której adepci na tym etapie zmagają się w rozgrywkach ligi wojewódzkiej, a seniorzy klubu siatkarskiego Volley Team Żychlin uczestniczą w 3 lidze siatkówki mężczyzn. Lokalni trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, animatorzy sportów zespołów, którzy biorą czynny udział w rozwoju pasji sportowych młodych mieszkańców Gminy Żychlin wskazują na zasadność inwestycji.
Teren przeznaczony pod inwestycję usytuowany jest bezpośrednio przy SP nr 2. W centralnej części Miasta Żychlin przy ul. Żeromskiego w sąsiedztwie największego osiedla mieszkaniowego w mieście.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie byłaby sztandarowym przykładem wsparcia rozwoju sportu oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Inwestycja wpisana jest
w aktualnej strategii rozwoju Gminy Żychlin.
Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowana dokumentacja techniczna projektu wraz z kosztorysami będą stanowiły koszt kwalifikowalny projektowanej inwestycji.

Skip to content