Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Polski Ład edycja nr 2 – przetarg na modernizację dróg ogłoszony w dniu 13 lutego.

W poniedziałek 13 lutego Gmina Żychlin ogłosiła przetarg na modernizację dróg na terenie miasta i gminy Żychlin. Otrzymaliśmy promesę inwestycyjną w 2 edycji naboru na dofinansowanie zadań Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD w wysokości 6.400.000 złotych.

Infrastruktura drogowa: Przebudowa dróg na terenie gminy i miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94a68c4a-a93f-11ed-9236-36fed59ea7dd

Ogłoszenie o zamówieniu – Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00092840 z dnia 2023-02-13

Z uwagi na postępująca, znaczną degradację infrastruktury drogowej, która wynika przede wszystkim ze stopnia amortyzacji nawierzchni i podbudów dróg oraz systematycznego wzrostu ilości transportu do rozwijających się zakładów przemysłowych, niezbędna jest przebudowa dróg w Gminie i Mieście Żychlin. Inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ciągów komunikacyjnych, ułatwi prowadzenie działalności gospodarczych lokalnym firmom oraz podniesie atrakcyjność osiedleńczą miejscowości, co jest istotne z punktu widzenia wskaźnika demograficznego. Wykonanie zadania obejmie przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników, utwardzonych poboczy, przepustów, wjazdów czy przejść dla pieszych. Jest niezbędna z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg.

Zakres inwestycji obejmie przebudowę dróg o łącznej długości około 3,70 km, w tym 1,59 km ulic miejskich i 2,11 km dróg na terenie wiejskim. W tym znajdują się odcinki lub całe przebiegi w ciągach dróg: 1. ul. Narutowicza – odcinek ul. jednokierunkowej od pl. 29 Listopada do rzeki Słudwi – łączący się z drogą wojewódzką nr 583 długości około 460 mb. 2. ul. Łąkowa – odcinek łączący się z drogą wojewódzką nr 583 długości około 260 mb. 3. ul. Sienkiewicza – odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2120E długości około 870 mb. 4. droga w sołectwie Dobrzelin – ul. Wagowa w Dobrzelinie odcinek około 310 mb łącząca się z drogą wojewódzką nr 583. 5. droga w sołectwach Pasieka i Sokołówek – dwa odcinki łączące się z drogą wojewódzką nr 573 i z drogą powiatową nr 2123E– długości około 900 mb. 6. droga w sołectwie Chochołów – odcinek około 900 mb.

Skip to content