Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żychlin.

Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o złożenie w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, wypełnionego formularza wniosku wraz z załącznikiem nr 1 w terminie do 22.02.2023r. Do wniosku należy załączyć dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej (płyta CD) w postaci aktualnych zdjęć miejsc składowania wyrobów zawierających azbest. Zdjęcia powinny umożliwić wizualną identyfikację miejsca składowania na terenie posesji. W przypadku braku możliwości nagrania płyty CD, dopuszczone jest wysłanie dokumentacji zdjęciowej na adres mailowy: aldona.bisiorek@gminazychlin.pl (w treści maila należy wpisać informacje z wniosku: imię i nazwisko, adres, nr ewidencyjny działki i jej obręb).

Osoby u których usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest stanowi pomoc de minimis/ pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie dodatkowo wypełniają załącznik nr 2.

Uwaga! Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie, w przypadku dużego zainteresowania ze strony mieszkańców, o przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność zgłoszeń.

W razie pytań kontakt pod numerem telefonu: (24) 351-20-39

Realizacja przez Gminę Żychlin w/w zadania może zostać uzależniona od otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Skip to content