Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Prezentacja budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Z dniem 1 stycznia nasz urząd i wszystkie jednostki Gminy Żychlin pracują z nowym budżetem uchwalonym przez radnych miejskich w grudniu 2022 r. Praca nad nowym budżetem trwała wiele tygodni. Dokument jest również wynikiem bieżącej, całorocznej pracy oraz wielu dyskusji i uwag przedstawianych podczas komisji i sesji Rady Miejskiej, jak również pomysłów przedstawianym przez mieszkańców miasta i gminy.
Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Przed głosowaniem burmistrz przedstawia opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający izby wydaje corocznie opinię na temat projektu budżetu przedstawianego przez burmistrza. Opinia RIO na 2023 rok jest pozytywna i nie wniesiono w niej żadnych uwag do projektu.

Skip to content