Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców woj. łódzkiego

Centrum Służby Rodzinie informuje o rozpoczęciu w 2023 r. prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego (m. in.: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, terapeutycznego, socjalnego) dla mieszkańców województwa łódzkiego. Chęć skorzystania z poradnictwa będzie można zadeklarować osobiście, mailowo lub telefonicznie od drugiej połowy stycznia 2023 r., kontaktując się bezpośrednio z Centrum Służby Rodzinie.

Poradnictwo będzie finansowane w ramach projektu pod tytułem: Podniesienie potencjału Centrum Służby Rodzinie jako organizacji poradniczej ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 r.

Warunkiem uczestnictwa będzie zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego i deklaracja dot. znajdowania się w trudnej sytuacji związanej z kryzysem rodziny/osobistym.

Celem poradnictwa będzie rozwiązywanie bieżących problemów uczestników, docelowo zapobiegające sytuacjom kryzysowym. W przypadku osoby niepełnoletniej, konieczna będzie zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w poradnictwie.

Rekrutacja do w/w projektu ma charakter otwarty. Osoby potrzebujące wsparcia będą mogły zgłaszać się do Centrum w godzinach jego pracy. Każdej osobie, która się zgłosi zostanie udzielone wsparcie w najbliższym możliwym terminie. Wsparcie będzie kierowane do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego potrzebujących pomocy bez względu na wyznanie, światopogląd, kolor skóry, dochód. Od uczestników nie będą
pobierane opłaty.
O zakwalifikowaniu się do udziału w bezpłatnym poradnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Poradnictwo będzie realizowane w pomieszczeniach CSR w Łodzi, przy ul. Broniewskiego 1a.

W każdym miesiącu 2023 r. zaplanowano przeprowadzenie średnio 20 godzin poradnictwa (o jego rodzaju będzie decydowało bieżące zapotrzebowanie). Po wyczerpaniu tej puli godzin w danym miesiącu, będą prowadzone zapisy na następny miesiąc.

Założono, że każdy z minimum 80 uczestników będzie miał potrzebę co najmniej kilkukrotnych spotkań, żeby przezwyciężyć daną trudną sytuację, której doświadczył. W związku z tym pierwszeństwo udziału w konsultacjach będą miały osoby już korzystające, kontynuujące wsparcie. Po zapisaniu na konsultacje 80 osób, CSR będzie prowadzić zapisy również na listę rezerwową, którą uruchomi w przypadku posiadania wolnych godzin.

W szczególności świadczone będą następujące usługi poradnictwa:
– poradnictwo prawne – przez udzielanie informacji o np.: obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów i innych,
– poradnictwo psychologiczne – przez diagnozowanie, profilaktykę, edukowanie i terapię,
– poradnictwo rodzinne (w tym socjalne, społeczne, zawodowe – obejmie szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną).

W razie zainteresowania prosimy o przekazanie informacji o prowadzonym poradnictwie za pomocą Państwa „sieci społecznościowych” do osób potencjalnie potrzebujących przedmiotowego wsparcia.

Osoby zainteresowane poradnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Służby Rodzinie od drugiej połowy stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje można będzie uzyskać pod nr telefonu 42 682 20 22,  na stronie internetowej projektu: https://www.csr.org.pl/projekty/csr-podniesienie-potencjalu-centrum-sluzby-rodzinie-jako-organizacji-poradniczej#page

Skip to content