Rewitalizacja

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Żychlin

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Żychlin

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1591), art. 6 ust. 2  i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamiam, że od 3 stycznia do 3 lutego 2023 roku prowadzone są konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żychlin.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w Gminie Żychlin.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  1. zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.zychlin.eu ,  
  2. warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 a, 99-320 Żychlin, godz. 16:30 z możliwością uczestnictwa online za pomocą wygenerowanego linku udostępnionego na stronie internetowej www.zychlin.eu ,
  3. debaty przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15a o godz. 16:00,
  4. zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik referatu Gminnego Centrum Promocji i Informacji Pani Edyta Ledzion tel. (24) 351 20 16.

Załącznikiem do ogłoszenia jest mapka wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar podlegający rewitalizacji wraz z uzasadnieniem i formularz konsultacyjny.

Uwagi zgłoszone przed dniem 3 stycznia 2023 r. i po 3 lutym 2023 r. nie będą rozpatrywane, oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu konsultacyjnym za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie warsztatów czy prowadzonej debaty.

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

ZAŁĄCZNIKI

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Analiza wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Mapa obszaru rewitalizacji

Ankieta w wersji papierowej

Ankieta w wersji elektronicznej
https://forms.gle/5KRdKUUYrJmzYKmh6

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin

o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Żychlin

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1591), art. 6 ust. 2  i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamiam że od 3 stycznia do 3 lutego 2023 roku zostaną poprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żychlin.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w Gminie Żychlin.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  1. zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.zychlin.eu ,  
  2. warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 a, 99-320 Żychlin, godz. 16:30 z możliwością uczestnictwa online za pomocą wygenerowanego linku udostępnionego na stronie internetowej www.zychlin.eu ,
  3. debaty przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15a o godz. 16:00,
  4. zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik referatu Gminnego Centrum Promocji i Informacji Pani Edyta Ledzion tel. (24) 351 20 16.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapką przedstawiającą proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żychlin wraz z formularzem konsultacyjnym będą udostępnione od 3 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. na stronie internetowej www.zychlin.eu w zakładce REWITALIZACJA w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie,
w referacie Gminne Centrum Promocji i Informacji.

Uwagi zgłoszone przed dniem 3 stycznia 2023 r. i po 3 lutym 2023 r. nie będą rozpatrywane, oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu konsultacyjnym za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie warsztatów czy prowadzonej debaty.

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content