Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

I N F O R M A C J A o sposobie dystrybuowania węgla w ramach zakupu preferencyjnego opału.

Dystrybucja opału będzie odbywała się według kolejności złożonych w MGOPS w Żychlinie przez mieszkańców wniosków o zakup preferencyjny węgla ( decyduje data i godzina złożenia wniosku) oraz według posiadanego aktualnie przez Gminę asortymentu opału przeznaczonego do sprzedaży preferencyjnej.

Schemat postępowania dla mieszkańca przy zakupie  preferencyjnym opału.

  1. Mieszkaniec będzie powiadamiany telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Żychlinie o możliwości dokonania zakupu opału.
  2. Po otrzymaniu telefonicznej informacji, w celu dokonania zakupu opału, mieszkaniec powinien zgłosić się do Urzędu Gminy w Żychlinie, ( pok. Nr 19 lub 20 – II piętro) w pn., wt., czw., pt. w godzinach od 845 do 1250, śr. w godzinach od 1045 do 1450 w dniach pracy Urzędu Gminy i dokonać zapłaty za opał.
  3. Nie zgłoszenie się  do tut. Urzędu, po skutecznym powiadomieniu telefonicznym, w celu dokonaniu zakupu opału, w terminie 3 dni spowoduje, że mieszkaniec automatycznie  zostanie przesunięty na koniec kolejki do zakupu preferencyjnego lub w przypadku definitywnej rezygnacji z tego zakupu będzie z listy osób do zakupu opału skreślony.
  4. Zapłaty za opał będzie można dokonać w kasie tut. Urzędu Gminy – pok. Nr 7 ( I piętro)  gotówką lub kartą płatniczą. (w pn., wt., czw., pt. w godzinach od 900 do 1300, śr. w godzinach od 1100 do 1500)
  5. W przypadku dokonywania zapłaty za opał w ramach zakupu preferencyjnego przelewem (tylko przez osoby uprzednio powiadomione telefonicznie o możliwości dokonania zakupu), mieszkaniec powinien dokonać przelewu na konto:
  6. Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w  Żychlinie- Konto podstawowe Urzędu Gminy w Żychlinie Nr 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007

wskazując w tytule przelewu swoje dane ( imię i nazwisko) oraz informację,  „zakup preferencyjny opału”.

W przypadku, gdy opłaty przelewem dokonuje za mieszkańca uprawnionego do zakupu preferencyjnego opału osoba trzecia( w tytule przelewu należy podać dane  osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego – imię i nazwisko- oraz  informację ,,zakup preferencyjny opału”

  • W przypadku dokonania płatności za opał gotówką lub kartą w kasie Urzędu Gminy, mieszkaniec otrzymuje zaświadczenie o dokonanym zakupie i w następnym dniu roboczym będzie mógł udać się do wyznaczonego składu po odbiór opłaconego opału.
  • W przypadku dokonania płatności za opał przelewem, po wpływie środków z tego tytułu na konto Gminy ( o wpływie środków na konto Gminy mieszkaniec będzie powiadamiany telefonicznie) mieszkaniec odbiera niezwłocznie z Urzędu Gminy zaświadczenie o dokonanym zakupie i w następnym dniu roboczym będzie mógł udać się do wyznaczonego składu po odbiór opłaconego opału.

Zakupiony opał można odebrać własnym środkiem transportu lub skorzystać z transportu składu opałowego, za stosowną  dodatkową opłatą. Gmina nie finansuje kosztów transportu opału dla mieszkańca ze składu do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego.

O wszelkich zmianach w opisanych wyżej zasadach Gmina będzie informować na bieżąco, poprzez zamieszczanie stosownych informacji i ogłoszeń na swoich stronach  internetowych, tablicę ogłoszeń oraz publiczne słupy ogłoszeniowe.

Skip to content