Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Profilaktyka wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Trwa finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wojewódzki program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi, którymi obejmujemy blisko 2 tysiące osób. Badania realizuje Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. obszarów „białych plam” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego tj. powiatu kutnowskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice.

Zapraszamy do uczestniczenia w programie wszystkich mieszkańców powiatu.

Kto może uczestniczyć w Programie profilaktyki raka jelita grubego?

  • osoby w wieku od 50 do 65 roku życia niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej.

W ramach badania pacjent/pacjentka otrzyma:

  • dojazd na i z badania lub zwrot kosztów dojazdu;
  • bezpłatny środek do oczyszczenia jelita;
  • znieczulenie do badania;
  • usunięcie pojedynczych polipów wielkości do 10 mm stwierdzonych podczas badania;
  • zlecenie badań histopatologicznych pobranych wycinków
Skip to content