Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zapraszamy do udziału w Konkursie na Członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji

Zapraszamy uczniów oraz studentów uczęszczających do szkół i uczelni działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.


Kto może wziąć udział?

– Osoba, która: ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 21 roku życia – na dzień zgłoszenia swojego udziału w Konkursie;
– posiada status ucznia lub studenta w szkole lub uczelni działającej na terenie województwa łódzkiego (publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej, szkole lub uczelni wyższej);
– ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego;
– spełnia warunki Regulaminu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa/mlodz…
Skip to content