Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Sezon inwestycyjny w Gminie Żychlin

Trwa sezon inwestycyjny i kilka zadań realizowanych na terenie naszej gminy jest już zakończonych lub w zaawansowanym stadium wykonania. Przypomnijmy, że zabezpieczono w tym roku na inwestycje ponad 5,6 mln złotych. Zakończono modernizację fontanny na rynku, ul. Kolejowej i Krótkiej (odcinek ok 240mb), a wśród już rozstrzygniętych przetargów lub rozpoczętych inwestycji są m.in. modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury, termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, budowa terenów rekreacji dla dzieci i seniorów (minitężnie solankowe), termomodernizacja bloku komunalnego oraz budowa bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. 1 Maja i Narutowicza.

W ostatnich dniach Gmina Żychlin zawarła trzy kolejnej umowy na wykonanie inwestycji, na rekordową łączną kwotę ponad 15 mln zł! Jedna inwestycja jest krótkoterminowa, na kwotę 309.000 zł i planowana jest do realizacji do końca bieżącego roku. Dwie inne, duże inwestycje zaplanowane są do realizacji odpowiednio do końca maja 2023 oraz do końca listopada 2024.

W miejscowości Pasieka poprawimy bezpieczeństwo pieszych przy drodze powiatowej. Wybudowane zostanie 536 mb chodnika. Jest to inwestycja Gminy Żychlin, prowadzona na podstawie użyczenia gruntu od starostwa. Kolejny etap budowy planowany jest na przyszły rok – ok 400 mb.

Zakończono procedury przetargowe w zakresie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, polegającego na budowie ekologicznych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Żychlin. Jest to kolejny etap inwestycji proekologicznych w gminie i pozyskano na ten cel nową dotację unijną w wysokości 2.389.082 zł. Całość kosztów zadania przekroczy kwotę 3.241.000 zł. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i opracowaniem dokumentacji projektowej dla kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych – etap II”. Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji: fotowoltaicznych (96 szt.), instalacji kolektorów słonecznych (39 szt.) i kotłów na pellet (35 szt.)

Do trzech razy sztuka, jak głosi porzekadło, więc za trzecim podejściem, udało się wyłonić wykonawcę największej inwestycji, której koszty wynoszą 11.488.000 zł. Na przestrzeni najbliższych 24 miesięcy trwać będzie realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Żychlina. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 9.400.000 zł z funduszu inwestycji strategicznych w ramach programu Polski Ład. W poprzednich dwóch przetargach, kwoty oferowane przez firmy przekraczały możliwości finansowe naszego budżetu. Za trzecim podejściem, złożono oferty niższe od zabezpieczonych środków w budżecie. Podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się 27 października.

W ramach zadań współfinasowanych z funduszu inwestycji strategicznych Gmina Żychlin realizować będzie ponadto budowę hali sportowej dla szkoły podstawowej przy ul. Żeromskiego oraz modernizacje ulic: Narutowicza (jednokierunkowa), Sienkiewicza, Łąkowa, Wagowa i dróg w sołectwach Chochołów, Pasieka i Sokołówek.

Skip to content