Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Podpisano umowę na realizację inwestycji kanalizacyjnej

W czwartek w Urzędzie Gminy w Żychlinie podpisana została umowa pomiędzy Gminą Żychlin a firmą Bud-An z Kalisza. Inwestycja polega na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina za kwotę 11.486.970 zł z uwzględnieniem dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 9.400.000 zł.

Inwestycja pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina” obejmuje następujące roboty budowlane:
a) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o szacunkowej długości 4200 mb,
b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej tłocznej o szacunkowej długości 1675 mb,
c) Budowa pompowni ścieków – 3 szt.,
d) Budowa przykanalików o szacunkowej długości 1600 mb,
e) Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa drogowego
w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót

W ramach realizacji zadania wykonawca wykona również dokumentację projektową.

Skip to content