Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Poniżej znajduje się formularz konsultacyjny do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Skip to content