Gmina Żychlin prezentuje projekt Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2022-2030 wraz z protokołem z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii, które zostały przedłożone Zarządowi Województwa Łódzkiego w celu zaopiniowania.

Skip to content