Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Gmina Żychlin prezentuje projekt Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2022-2030 wraz z protokołem z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii, które zostały przedłożone Zarządowi Województwa Łódzkiego w celu zaopiniowania.

Skip to content