Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Dodatek węglowy

Gmina Żychlin otrzymała pierwszą transzę środków na wypłatę dodatku węglowego. Łączna wartość dodatku przewidzianego do wypłaty w naszej gminie wynosi 6,3 mln złotych. W pierwszej transzy otrzymaliśmy w dniu 22 września kwotę 3.060.000 zł. Ogólna liczba zarejestrowanych wniosków na dodatek węglowy na dzień 26 września – 2.022 wnioski.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie niezwłocznie przygotował przelewy i na dzień 29 września przekazano wypłaty na konta bankowe dla 799 wnioskodawców na kwotę 2.397.000 zł oraz dokonano wypłaty w kasie banku dla 81 wnioskodawców na kwotę 243.000 zł. Łącznie wypłaty na dzień 29 września na kwotę 2.640.000 zł. Szykowane są przelewy na 30 września dla 78 wnioskodawców na kwotę 234.000 zł.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku  węglowego  jest przesyłana na wskazany adres poczty elektronicznej, o ile został wskazany we wniosku, w przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej pracownik odbierający wniosek na dodatek węglowy od wnioskodawcy , informuje go o możliwości odebrania informacji w siedzibie Ośrodka. Nieodebranie informacji  o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Skip to content