Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Pamiętamy!

W całej Polsce odbywają się dziś uroczystości upamiętniające 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Był to straszliwy konflikt, największa i najbardziej krwawa wojna w historii ludzkości, w której Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych. Nawiązując do tej tragicznej karty w naszej historii upamiętniliśmy 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej organizując spotkania z mieszkańcami gminy w miejscach pamięci.

O godzinie 11.00 spotkaliśmy się w Dobrzelinie, aby tam złożyć kwiaty na mogiłach żołnierzy poległych w walce o wolność naszej Ojczyzny. Spotkanie rozpoczęło się od sygnału alarmowego i odegrania hymnu państwowego, po którym głos zabrał Burmistrz Gminy Żychlin, p. Grzegorz Ambroziak. W swoim wystąpieniu pan Burmistrz mówił o bohaterstwie i ofiarności polskich żołnierzy w okresie wojny i okupacji, o roli Polskiego Państwa Podziemnego, o cenie, jaką przyszło zapłacić Polakom za wolność. Zwracając się do licznie zgromadzonych mieszkańców i młodzieży, apelował o konieczność pamiętania o bolesnych wydarzeniach w naszej historii i podkreślał wielką rolę młodego pokolenia w dziele przechowywania pamięci o przeszłości i szacunku dla niej. Nawiązując do toczącej się tuż u naszych granic wojny na Ukrainie, pan Burmistrz podkreślił bohaterstwo Ukraińców walczących w obronie kraju i życzył wszystkim, by pokój zapanował jak najszybciej, a tragiczne obrazy wojny były nam znane tylko z telewizyjnych przekazów. Następnie przedstawiciele Urzędu Gminy w Żychlinie, Cukrowni Dobrzelin, Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „DoMOstwo” w Żychlinie złożyli w asyście sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej z Cukrowni Dobrzelin kwiaty na grobach żołnierzy, a Ksiądz proboszcz Wiesław Frelek poprowadził modlitwę w intencji poległych.

Serdecznie dziękujemy p. Barbarze Pietrzak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Grabowie, nauczycielom i społeczności szkolnej, p. Pawłowi Daszkiewiczowi, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Cukrowni Dobrzelin oraz p. Andrzejowi Piłacikowi, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „DoMOstwo” w Żychlinie, nauczycielom i społeczności ośrodka oraz mieszkańcom, którzy tak licznie wzięli udział w obchodach rocznicowych.

Kolejnym miejscem pamięci, w którym koncentrowały się uroczystości rocznicowe był cmentarz w Śleszynie, gdzie po odtworzeniu hymnu państwowego, modlitwie w intencji pochowanych tam żołnierzy, poprowadzonej przez Księdza proboszcza Waldemara Marczaka i okolicznościowym przemówieniu p. Grzegorza Ambroziaka, Burmistrza Gminy Żychlin w asyście Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Śleszyna zostały złożone kwiaty na żołnierskich mogiłach.

O godzinie 16.30 spotkaliśmy przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie, gdzie Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina zaplanowało uroczyste odsłonięcie wmurowanej na ścianie budynku OSP tablicy inskrypcyjnej, poświęconej działaczom organizacji konspiracyjnej na terenie Żychlina – Marianowi Nowickiemu, Feliksowi Sośnie i Zbigniewowi Szymańskiemu. Uroczystości związane z 80 rocznicą rozbicia ruchu oporu odbyły się w lutym 2022 r., wtedy też została poświęcona tablica, która 1 września 2022 została uroczyście odsłonięta w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Żychlina i w obecności członków rodziny upamiętnionych działaczy, władz miasta oraz mieszkańców.

O godzinie 17.00 w kościele parafialnym w Żychlinie mieszkańcy, przedstawiciele szkół i instytucji wraz z Pocztami Sztandarowymi uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, którą sprawował ks. Andrzej Młodziejewski. Po jej zakończeniu wszyscy zgromadzeni przemaszerowali na cmentarz parafialny do kwater wojskowych. Kiedy wybrzmiał sygnał strażackich syren alarmowych i melodia hymnu państwowego, wysłuchaliśmy przemówienia p. Grzegorza Ambroziaka, Burmistrza Gminy Żychlin. Podkreślał w nim ogromne poświęcenie żołnierzy walczących w II wojnie światowej żołnierzy, wspominał o cenie wolności, jaką płacił wtedy naród polski i jaką teraz płaci naród ukraiński, walcząc z najeźdźcą. Ksiądz proboszcz, Wiesław Frelek poprowadził modlitwę, a następnie w skupieniu i ciszy, w asyście Pocztów Sztandarowych, przedstawiciele Urzędu Gminy, Żychlińskiego Domu Kultury, szkół i instytucji oraz mieszkańcy Żychlina złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na zakończenie uroczystości p. Burmistrz przypomniał osobę p. Ludwika Zalewskiego, Honorowego Obywatela Miasta Żychlina, zasłużonego badacza historii lokalnej i poprosił o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za liczny udział w miejskich obchodach 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
(opr. R. Dziuba)

Skip to content