Ogłoszenie

Burmistrza Gminy Żychlin podaje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie na okres 7 dni w celu składania uwag. Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza uwag do 08.09.2022 r. na adres edyta.ledzion@gminazychlin.pl.

Poniżej znajduje się formularz uwag.

Skip to content