Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Stypendia szkolne – złóż wniosek

Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  – stypendium szkolne –  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin na rok szkolny 2022/2023 można otrzymać w Urzędzie Gminy w Żychlinie od dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wypełnione wnioski wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej należy składać w  nieprzekraczanym terminie  do dnia 15 września 2022 r.

Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia  uprawniająca do przyznania świadczenia wynosi od 1 stycznia 2022 r. 600,00 zł netto.

Dodatkowe informacje  można uzyskać  w Referacie Oświaty i Zdrowia  lub pod nr telefonu 24 351 20 24

Skip to content