Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Sezon inwestycyjny w pełni

Trwa sezon inwestycyjny i kilka zadań realizowanych na terenie naszej gminy jest już zakończonych lub w zaawansowanym stadium wykonania. Przypomnijmy, że zabezpieczono w tym roku na inwestycje ponad 5,6 mln złotych. Zakończono modernizację fontanny na rynku, ul. Kolejowej i Krótkiej (odcinek ok 240mb), a wśród już rozstrzygniętych przetargów lub rozpoczętych inwestycji są m.in. modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury, termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, budowa terenów rekreacji dla dzieci i seniorów (minitężnie solankowe), termomodernizacja bloku komunalnego oraz budowa bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. 1 Maja i Narutowicza.

Rozpoczęto procedury przetargowe w zakresie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza polegającego na budowie ekologicznych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Żychlin. Jest to kolejny etap inwestycji proekologicznych w gminie i pozyskano na ten cel nową dotację unijną w wysokości 2.389.082,20 zł. Całość zadania przekroczy kwotę 3,1 mln zł. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i opracowaniem dokumentacji projektowej dla kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych – etap II”. Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji: fotowoltaicznych (96 szt.), instalacji kolektorów słonecznych (39 szt.) i kotłów na pellet (35 szt.)
Innym współfinansowanym z UE zadaniem, jest realizowane przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, wspólne zadanie proekologiczne kilku gmin, polegające na termomodernizacji budynków komunalnych. Kwota dofinansowania dla Gminy Żychlin wynosi ponad 700.000 zł. Termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej sieci ciepłowniczej poddano budynek mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 6.

Opisane wyżej zadania proekologiczne pozwolą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz umożliwią ograniczanie kosztów ogrzewania.

Galeria ze zdjęciami z trwających prac inwestycyjnych:

Więcej informacji z realizacji inwestycji wkrótce.

Skip to content