Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Remont kwater wojskowych na cmentarzu parafialnym w Żychlinie

Gmina Żychlin ogłosiła przetarg na remont kwater wojskowych na lokalnym cmentarzu. Burmistrz Żychlina od kilku lat zabiegał o dofinansowanie remontu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w tym roku i gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 276.700 zł.

Oferty można składać do godziny 10:30 w dniu 12 sierpnia. Szczegóły dot. przetargu pod linkiem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd9d0b95-6fff-43ad-a6fb-cefa3c4a7f79

Remont obejmować będzie demontaż starych płyt nagrobnych i tablic imiennych oraz budowę nowych granitowych kwater żołnierskich wraz z tablicami imiennymi. W latach ubiegłych Gmina Żychlin remontowała kwatery żołnierskie na cmentarzy przy ul. Wł. Jagiełły w Dobrzelinie, a nowa płyta nagrobna i imienna na kwaterze wojskowej w Śleszynie została ufundowała przez prywatnego darczyńcę. Na lokalnych wojskowych kwaterach rok rocznie odbywają się symboliczne wydarzenia upamiętniające wybuch II wojny światowej.

Skip to content