Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Dofinansowanie dla Gminy na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Gmina Żychlin uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żychlin w 2022 roku”.

Całkowita wartość zadania wynosi 34.221,00 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi to 30.798,00zł (90,00% całkowitego kosztu zadania).

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 100,65 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych.

Termin realizacji zadania zaplanowano do dnia 30.09.2022r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

Skip to content