Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Gmina Żychlin z dofinansowaniem blisko 2 mln zł

Wczoraj tj. 14 lipca premier ogłosił wyniki III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, która dotyczyła terenów byłych PGR-ów

Gmina Żychlin uzyskała z tego programu dofinansowanie w kwocie 1 940 400 zł. Środki te przeznaczone zostaną na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanaliami w miejscowości Dobrzelin, w której funkcjonowało niegdyś Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Symboliczny czek odebrał w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania i Inwestycji Krzysztof Anyszka

Zgodnie z wymogami Programu, Gmina zobowiązana jest w terminie 9 miesięcy od daty otrzymania promesy, ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Realizacja zadania w zależności od złożonych ofert planowana jest nie wcześniej jak na drugą połowę przyszłego roku.

Skip to content