Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

28 czerwca odbyły się obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną połączone z Jubileuszem 30-lecia PSONI Koło w Żychlinie. Miejscem obchodów dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie była Aula widowiskowa Liceum im. A. Mickiewicza.

Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną to impreza cykliczna, organizowana co roku, aktualnie odbyła się po raz dwudziesty pierwszy.

Patronat nad obchodami objął Burmistrz Gminy Żychlin Pan Grzegorz Ambroziak.

W ramach okrągłego Jubileuszu 30-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie – dokonano odznaczenia Medalem „Fideliter et Constanter” – „Wiernie i Wytrwale” czterech osób zasłużonych dla PSONI Koło w Żychlinie:

Podstawska Krystyna – Skarbnik Zarządu Koła PSONI w Żychlinie, wieloletnia działaczka w Zarządzie Koła.

Romanowska Aleksandra – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Żychlinie, wieloletnia działaczka w Zarządzie Koła.

Kurek Halina – Członek Koła od 2000 roku. Od 2004 roku pełniła funkcję Przewodniczącej ZK przez trzy kadencje (do maja 2019 roku). Aktualnie aktywny członek Stowarzyszenia PSONI

Michalak Barbara – Członek Koła od początku istnienia Koła, tj. od 1992 roku. Pani Barbara Michalak pełniła funkcję Sekretarza ZK przez cztery kadencje do 2014 roku. Aktualnie aktywny członek Stowarzyszenia PSONI-Żychlin.

Wręczenia Medali dokonał Pan Krzysztof Śliwiński – Członek Zarządu Głównego PSONI w Warszawie, jednocześnie sprawujący funkcję Przewodniczącego Zarządu Koła PSONI w Aleksandrowie Łódzkim.

Całość uroczystości uświetnił koncert w wykonaniu Gwiazd: Pani Ewy Olszewskiej i Pani Barbary Parzęczewskiej – finalistek drugiej edycji telewizyjnego show „The Voice Senior of Poland 2021”. Wokalistki po występie zebrały gromkie brawa, zaśpiewane przez Nie piosenki na długo zapadną w pamięci zgromadzonych.

W przedsięwzięciu wzięły udział zaproszone delegacje placówek prowadzonych przez Koła terenowe PSONI z województwa łódzkiego. Świętowali razem z nami: PSONI Koło w Aleksandrowie Łódzkim, PSONI Koło w Zgierzu, PSONI Koło w Kutnie, PSONI Koło w Łodzi. Osoby z niepełnosprawnością Uczestnicy placówek – Warsztatów Terapii Zajęciowych i Środowiskowych Domów Samopomocy –  zaprezentowali przygotowane przez siebie formy wokalno-taneczne.

Za udział reprezentacje otrzymały upominki przekazane przez Gminę Żychlin (przygotowane przez Gminne Centrum Promocji i Informacji Urzędu Gminy Żychlin), upominki, statuetki oraz dyplomy – od Organizatora.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie wraz z Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Żychlinie serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów oraz przybyłym Gościom za obecność.

Dziękujemy:

Panu Burmistrzowi Gminy Żychlin za objecie uroczystości Patronatem;

Panu Januszowi Głuszcz Dyrektorowi ZS Nr 1 w Żychlinie;

Pani Ewie Marciniak Wicedyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi; Pani Marcie Znyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie;  Panu Waldemarowi Bartochowskiemu Sekretarzowi Gminy Żychlin; Pani Beacie Fałowskiej Samodzielnej Referent PCPR w Kutnie; Pani Barbarze Sitkiewicz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie; Pani Magdalenie Modrzejewskiej – Rzeźnickiej Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury w Żychlinie; Panu Krzysztofowi Śliwińskiemu Przewodniczącemu ZK PSONI w Aleksandrowie Łódzkim i Członkowi ZG PSONI w Warszawie; Pani Irenie Zmysłowskiej Przewodniczącej ZK PSONI Koło w Łodzi; Pani Monice Dyła Kierownik ŚDS PSONI w Łodzi; Pani Renacie Jakubowskiej Kierownik WTZ PSONI w Kutnie; Pani Alicji Filipowicz Kierownik ŚDS PSONI Koło w Zgierzu; Członkom Komisji Rewizyjnej PSONI Koło w Żychlinie: Pani Mirosławie Jagiełło Przewodniczącej KR, Pani Irenie Stypulskiej Sekretarz KR, a także Członkom ZK PSONI – Żychlin: Pani Elżbiecie Woźniak Przewodniczącej ZK, Pani Aleksandrze Romanowskiej Wiceprzewodniczącej ZK, Pani Krystynie Podstawskiej Skarbnik ZK, Pani Agnieszce Jóźwik Sekretarz ZK, Pani Annie Włodarczyk Członkini ZK PSONI w Żychlinie.   

Podziękowania dla Sponsorów przedsięwzięcia:

Pan Artur Janus i Pan Konrad Zadęcki Firma ART-KON S.C. w Dobrzelinie

Ksiądz Dziekan Wiesław Frelek Proboszcz Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie

Pan Dariusz Kiciński Firma AGRO-CENTRUM w Pniewie

Zarząd Stowarzyszenia Volley Team Żychlin (współpraca z Kellogg’s w Kutnie)

Państwo Elżbieta i Andrzej Goliszowie KWIACIARNIA w Żychlinie

Pan Michał Durka

Firma UNION CHOCOLATE spółka z o.o. w Żychlinie

Podziękowania za trud w przygotowaniu obchodów dla Pracowników WTZ PSONI -Żychlin oraz Rodziców – Członków Stowarzyszenia PSONI w Żychlinie.

źródło: WTZ PSONI Żychlin

Skip to content