Odsłonięcie kamienia z tablicą pamiątkową poświęconą żydowskim mieszkańcom Żychlina

Ponad 2 tysiące Żydów z Żychlina, straciło życie w Kulmhoff – niemieckim obozie zagłady. To ponad 1/3 wszystkich mieszkańców miasta w okresie II WŚ. Dzięki inicjatywie społeczników z Żychlina i Kutna, 22 czerwca br o godz. 12:00 uczczono pamięć pomordowanych poprzez odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Gest ten związany jest z 80. rocznicą likwidacji żychlińskiego getta.

Uroczystość odsłonięcia kamienia z tablicą pamiątkową poświęconą żydowskim mieszkańcom Żychlina była, jak podkreśliła prowadząca uroczystość Bożena Gajewska (autorka i koordynatorka projektu i członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej) ostatnim, ale za to najważniejszym punktem Projektu „Śladami żychlińskich Żydów”.

Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wespół z Towarzystwem Miłośników Historii Żychlina ma na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie żydowskim. Został dofinansowany przez Forum Dialogu, którego przedstawiciel pan Bartosz Duszyński wziął udział uroczystości.

Odsłonięcia pomnika, w obecności pocztów sztandarowych, dokonał Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak, który w kilku słowach wspomniał o kilkusetletniej obecności Żydów w Żychlinie, o wspólnym  tworzeniu historii, kultury, przemysłu i handlu w mieście oraz o tragicznych losach społeczności żydowskiej, która została zgładzona przez niemieckich nazistów.

Następnie obecne na uroczystości delegacje złożyły kwiaty i zapalili znicze.

Na koniec koordynatorka projektu Bożena Gajewska podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a szczególnie pani dyrektor Ewie Andrzejewskiej za użyczenie terenu na którym umiejscowiono kamień, panu Januszowi Nowickiemu za prace budowlane związane z upamiętnieniem.

Największe podziękowania Pani Bożena złożyła na ręce burmistrza Gminy Żychlin pana  Grzegorza Ambroziaka za przychylność i pomoc w realizacji całości projektu. Podziękowała również Przewodniczącej  Rady Miejskiej w Żychlinie Elżbiecie Sikora,  Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Agnieszce Sidwa, dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury, dyrektorom żychlińskich szkół, całej społeczności Żychlina, zarówno mieszkańcom,  uczniom,  a także szkołom i instytucjom za wsparcie, pomoc i udział w projekcie.

Po uroczystości w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie odbył się finisaż wystawy „Śladami żychlińskich Żydów” i wręczone zostały podziękowania za pomoc i udział w projekcie.

Patronat honorowy nad projektem objęli :

Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Stowarzyszenie Potomków Żydowskiej Polski Centralnej, Grupa Żychlin.

Napis umieszczony na tablicy pamiątkowej w trzech językach, który został uzgodniony z potomkami żychlińskich Żydów głosi:

Ku pamięci tysięcy żydowskich mieszkańców Żychlina, którzy pomogli zbudować miasto i żyli w nim przez pokolenia. W 1940 roku niemieccy okupanci deportowali żychlińskich Żydów do gett, a w 1942 roku wywieźli ich na śmierć do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Społeczność Żychlina i Stowarzyszenie Potomków Żydowskiej Polski Centralnej, Grupa Żychlińska.

inf.: UG Żychlin/Bożena Gajewska TPZK
foto: UG Żychlin

Skip to content