Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Konferencja Sieciująca Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus

Burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak, jako Lider Partnerstwa "Między Kutnem a Łęczycą", brał czynny udział w konferencji sieciującej CWD Plus, jako uczestnik panelu dyskusyjnego.

W dniach 14-15 czerwca 2022 r. odbyła się pierwsza Konferencja Sieciująca Centrum Wsparcia Doradczego, której głównym celem było rozwijanie partnerskiej współpracy. W tym celu spotkaliśmy się w Mrągowie w gronie przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast Polskich, samorządów województw i partnerstw samorządowych biorących udział w projekcie.

Podczas dwóch intensywnych dni uczestnicy mieli okazję do poznania się nawzajem, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Gości, zarówno tych na sali, jak i przed komputerami, powitali Miron Sycz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Renata Calak, Dyrektorka Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tomasz Jegier, Prezes Fundacji Fundusz Współpracy i Andrzej Porawski, Dyrektor Związku Miast Polskich. Wydarzenie poprowadził dziennikarz Grzegorz Nawrocki.

„Trwająca agresja rosyjska na Ukrainie i tlący się konflikt między głównymi mocarstwami globalnymi na południowym Pacyfiku, weryfikuje dotychczasowe relacje międzynarodowe i w perspektywie najbliższych lat i dekad może znacząco zmienić układ sił, także w Europie. Czasy wymagają od nas postawienia przed sobą pytań: kim jesteśmy i kim chcemy być za te 10, 20, 30 lat, jaki styl życia chcemy prowadzić i w oparciu o jakie zasoby, jakie wartości są nam bliskie i – co chyba najważniejsze –  z kim chcemy budować naszą przyszłość, z kim łączą nas wspólne plany i cele życiowe i rozwojowe – z kim chcemy współtworzyć partnerstwo, a wiec stały związek oparty o długofalową strategię, a nie taktyczne, krótkowzroczne  korzyści.”
Tomasz Jegier, prezes Fundacji Fundusz Współpracy

Centrum Wsparcia Doradczego – wnioski i cele 

Podczas pierwszego dnia omówione zostały wnioski z realizacji pilotażu w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Wiktorię Saganowską, Zastępczynię Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z przedstawicielami partnerstw – Marzenną Supranowicz, Starostą Węgorzewską, „Partnerstwo Gmin Węgorzewo i Pozezdrze oraz Powiatu Węgorzewskiego”; Martą Kamińską, Wójtem Gminy Barciany, Prezeską Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza; Ryszardem Borowskim, Wójtem Gminy Koneck, Przewodniczącym Rady Partnerstwa Związku Gmin Ziemi Kujawskiej; Grzegorzem Ambroziakiem, Burmistrzem Żychlina, Przewodniczącym Rady Partnerstwa “Między Kutnem a Łęczycą”; Moniką Strojną, Kierowniczką Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, Koordynatorką Grupy Roboczej Partnerstwa Ponidzie.

Następnie po krótkim wprowadzeniu w wykonaniu Daniela Prędkopowicza z Fundacji Fundusz Współpracy i Jarosława Komży ze Związku Miast Polskich uczestnicy udali się na 3 równolegle prowadzone przez ekspertów Związku Miast Polskich warsztaty dotyczące różnych typów strategii, optymalnych form instytucjonalizacji partnerstw oraz praktyk do wdrażania podejścia zintegrowanego i przygotowania projektów o wymiarze ponadlokalnym. Prace warsztatowe podsumowali Magdalena Skwarska – koordynator komponentu sieciowania i wymiany wiedzy ZMP oraz Janusz Szewczuk – doradca strategiczny ZMP.

Centrum Wsparcia Doradczego Plus – perspektywy finansowania projektów partnerstw

Drugiego dnia konferencji uczestnicy zaznajomili się z możliwościami finansowania projektów wypracowywanych w ramach CWD Plus. Renata Calak, Dyrektorka Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Konrad Saganowski, Naczelnik Wydziału Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pracownicy Ministerstwa zaprezentowali możliwości w realizacji przedsięwzięć w ramach funduszy polityki spójności na lata 2021-2027, w tym instrumentów terytorialnych ZIT i IIT. 

Następnie w panelu prowadzonym przez Radomira Matczaka, eksperta ZMP, przedstawiciele samorządów terytorialnych: Joanna Cieślińska, Zastępczyni Dyrektora Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki, Urząd Miejski w Gnieźnie, Stowarzyszenie ZIT Gniezno; Marek Orszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski województwa Zachodniopomorskiego; Elżbieta Barbara Romańczuk, Zastępczyni Dyrektora Departamentu rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Renata Samełko, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełk; Emil Walendzik, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Anna Sulińska-Wójcik, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej rozmawiali na temat instrumentów terytorialnych ZIT i IIT.

Na zakończenie wystąpili Sabina Remiszewska, Dyrektorka Sprzedaży Centrum Biznesowego w Olsztynie, Bank Ochrony Środowiska S.A., która opowiedziała o finansowaniu inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem grantu ELENA (European Local Energy Assistance oraz Michał Bargielski z Fundacji Fundusz Współpracy w podsumowaniu dotyczącym wykorzystania potencjału Centrum Wsparcia Doradczego.

CWD Plus to innowacyjny projekt doradczy o ogromnej skali, angażujący obecnie ponad 700 samorządów z 77 partnerstw, mający praktyczny i systemowy wymiar, przełamujący dotychczasowe utarte schematy wsparcia rozwoju obszarów funkcjonalnych na obszarach strategicznej interwencji o znaczeniu krajowym (OSI), czyli obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Wspieramy w nim model partnerstwa samorządów lokalnych, współpracę ponad granicami administracyjnymi w poszukiwaniu rozwiązań wspólnych problemów, dostrzeganiu wspólnych potencjałów rozwojowych i wykorzystanie doświadczeń partnerów w planowaniu strategicznym i wdrażaniu projektów.

Źródło : https://cofund.org.pl/wiadomosci/konferencja-sieciujaca-cwd

Skip to content