Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

140 lat żychlińskiej OSP

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” Żychlińska Jednostka, która funkcjonuje już od 140 lat w swojej historii niejednokrotnie wykazywała się odwagą i zaangażowaniem.

4 czerwca 2022 r. swój Jubileusz 140 – lecia obchodziła Jednostka OSP w Żychlinie. Objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Żychlin  Grzegorza Ambroziaka uroczystość zgromadziła licznych przedstawicieli samorządów i instytucji, władz pożarniczych, zaprzyjaźnionych druhów, sympatyków  Jednostki. Zgromadzeni chcieli nie tylko świętować wspólnie wraz z Żychlińskimi  Druhami, ale również podziękować im w ten sposób za swoją 140-letnią misję pełnioną na rzecz lokalnej społeczności. 

Wśród gości obecni byli m.in. Radna Rady Powiatowej w Kutnie Edyta Ledzion, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żychlinie Michał Kowalik i Radni Rady Miejskiej w  Żychlinie, Zastępca Komendanta Policji w Żychlinie Komendant Jacek Borowicz, Druhowie z jednostek sąsiednich.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz pożarniczych:

  • Dh Tadeusz Woźniak, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Dh Andrzej Ruciński, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. łódzkiego
  • Starszy Brygadier Paweł Malinowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
  • Dh Jakub Świtkiewicz, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kutnie
  • Brygadier Dariusz Lusa, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
  • Dh Małgorzata Pawlik, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa Łódzkiego
  • Dh Anna Woldańska  Wiceprezes zarządu Oddz.  Miejsko – Gminnego   Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w  Żychlinie
  • Dh Tadeusz KRÓL Wiceprezes zarządu Oddz.  Miejsko – Gminnego   Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w  Żychlinie
  • OSP Śleszyn,  OSP Emit,  OSP Cukrowni Dobrzelin, OSP Grzybów, OSP Pniewo, OSP Chochołów

Uroczystość obchodów 140-lecia rozpoczęła msza święta, której przewodniczył ks. Kan.  Piotr Kalisiak,  Kapelan Strażaków Powiatu Kutnowskiego i ks. Jakub Zakrzewski. Po Mszy Świętej poczty sztandarowe i strażacy w uroczystym przemarszu, w rytm melodii granej przez Orkiestrę Dętą OSP z Głowna, udali się do restauracji „Pod Wierzbą”, gdzie miejsce miała oficjalna część obchodów.

Wszystkich przybyłych powitał Prezes OSP Żychlin, Druh Krzysztof Jakubowski.
Historię Osp Żychlin przedstawił Dh Jacek Dysierowicz, Wiceprezes OSP w Żychlinie


Żychlińska Jednostka, która funkcjonuje już od 140 lat w swojej historii niejednokrotnie wykazywała się odwagą i zaangażowaniem. Strażacy biorą udział w walce z pożarami, klęskami żywiołowymi, stoją na straży życia i mienia mieszkańców Żychlina, ale równie chętnie pomagają druhom z sąsiednich obszarów. W tym trudnym okresie nasza Straż aktywnie angażowała się w ponadstandardowe działania: pandemia, fala uchodźców, wojna na Ukrainie. Codziennością strażaków jest służba na rzecz całego społeczeństwa, ratowanie życia i mienia ludzkiego oraz gotowość niesienia pomocy potrzebującym.

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Podczas  uroczystości druhowie szczególnie zasłużeni dla Jednostki zostali wyróżnieni medalami:

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr 246/60/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Kazimierz Pilarski

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr 247/60/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza  dh Zdzisław  Przygórski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr 6/6/2022 SKI z dnia 10 stycznia 2022 r.  zostali odznaczeni: Złotym „Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Wojciech  Falkowski, dh Daniel  Bieńkowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. łódzkiego Nr 6/6/2022 SKI z dnia 10 stycznia 2022 r.  zostali odznaczeni : Brązowym „Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”dh Magdalena Jakubowska , dh Artur Pawłowski , dh Maciej  Żylak, dh Andrzej Światłowski, dh Mateusz  Garboś, dh Damian  Stępień

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. łódzkiego Nr 6/6/2022 SKI z dnia 10 stycznia 2022 r.  zostali odznaczeni : Srebrnym „Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” dh Grzegorz Ambroziak, dh Jacek Dysierowicz , dh Józef  Kowalski, dh Łukasz  Antczak, dh Adam Lipiński, dh Jarosław Prętkiewicz, dh Mateusz  Kućba, dh Andrzej Kapes               

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddz. Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kutnie Nr 01/2022 z dnia 15 marca 2022 r.  nadano odznakę  „ STRAŻAK WZOROWY” dh  Róża Gajewska, dh Lukasz Ozimek , dh Paweł Florczak

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddz.  Miejsko – Gminnego   Nr  /02/ 2022 z dnia 24 stycznia 2022r. nadano: nadano Brązową Odznakę „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” dh Aleksandrze  Józwiak, dh  Miłoszowi Lewandowskiemu, dh Szymon Nowotniak


Medalem  100 – LECIA Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyróżni: dh Grzegorz Ambroziak, dh Jan Falborski, dh Zdzisław Przedgórski, dh Kazimierz Pilarski, dh Łukasz Antczak, dh Maciej Żylak, dh Krzysztof Jakubowski, dh Paweł Wołoszyn, dh Józef Kowalski, dh  Zuzanna Szymańska dh Jacek Dysierowicz, dh Wojciech Falkowski,  dh Artur Pawłowski, dh Daniel Bieńkowski, dh  Marek Banasiak, dh Tomasz Anyszka, dh Wacław Antosiak, dh Jarosław Prędkiewicz , dh Błażej Pawlak, dh Iwona Rzeźnicka

Dyplom uznania za szczególne zaangażowanie w działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymują: dh Julia Pawliczak, dh Zuzanna Szczapa, dh Tomasz Mrowicki, dh Jan Mazurek, dh Piotra Kapes, dh Kacper Falkowski, dh  Patryk Kłys, dh Oliwier Adamiak

Wręczono również upominki osobom wspierającym rozwój Jednostki OSP Żychlin.

W stronę Żychlińskich Druhów licznie płynęły uzasadnione słowa wdzięczności i życzenia dalszego rozwoju. Burmistrz Grzegorz Ambroziak wspomniał nie tylko o długiej historii jednostki, ale również wspaniałej rzeczywistości, jaką tworzy obecnie. Podkreślił jak ważna jest współpraca samorządu z jednostkami OSP, a także zaszczepianie wśród młodych ludzi chęci działania w ramach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Część oficjalną zwieńczył tort urodzinowy w kształcie wozu strażackiego, po której zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

Wszystkim obecnym w tym ważnym dla nas dniu serdecznie dziękujemy .


Spóźnione życzenia złożyła też Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego Magdalena Krupińska – Kotulska

Źródło: OSP ŻychlinSkip to content