Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Polski Ład edycja nr 2 – rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że w ramach 2 edycji naboru na dofinansowanie zadań Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD, otrzymamy dofinansowanie w wysokości 10.855.000 złotych! Złożyliśmy 3 wnioski na kwotę dofinansowania w wysokości 26.055.000 zł. Do dofinansowania wybrano dwie inwestycje – w priorytetach infrastruktura drogowa i infrastruktura sportowa. Dofinansowanie wynosi odpowiednio 91,25% i 90 % kosztów inwestycji.

Skarbnik i burmistrzowie prezentują symboliczne czeki

Infrastruktura drogowa: Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych

Z uwagi na postępująca, znaczną degradację infrastruktury drogowej, która wynika przede wszystkim ze stopnia amortyzacji nawierzchni i podbudów dróg oraz systematycznego wzrostu ilości transportu do rozwijających się zakładów przemysłowych, niezbędna jest przebudowa dróg w Gminie i Mieście Żychlin. Inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ciągów komunikacyjnych, ułatwi prowadzenie działalności gospodarczych lokalnym firmom oraz podniesie atrakcyjność osiedleńczą miejscowości, co jest istotne z punktu widzenia wskaźnika demograficznego. Wykonanie zadania obejmie przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników, utwardzonych poboczy, przepustów, wjazdów czy przejść dla pieszych. Jest niezbędna z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg.

Zakres inwestycji obejmie przebudowę dróg o łącznej długości około 6,25 km. W tym znajdują się odcinki lub całe przebiegi w ciągach dróg: 1. ul. Narutowicza – odcinek ul. jednokierunkowej od pl. 29 Listopada do rzeki Słudwi – łączący się z drogą wojewódzką nr 583 – ca 460 mb. 2. ul. Łąkowa – odcinek łączący się z drogą wojewódzką nr 583 – ca 260 mb. 3. ul. Sienkiewicza – odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2120E – ca 870 mb. 4. droga w sołectwie Dobrzelin – ul. Wagowa w Dobrzelinie odcinek łączący z drogą wojewódzką nr 583 i powiatową z drugiej o numerze 2110E – ca 1044 mb. 5. droga w sołectwach Pasieka i Sokołówek – odcinek łączący drogę wojewódzką nr 573 z drogą powiatową nr 2123E– ca 1800 mb. 6. droga w sołectwie Chochołów – odcinek łączący drogę powiatową nr 2123E Żychlin – Luszyn do drogi powiatowej nr 2156E – ca 1800 mb.

Infrastruktura sportowa: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

Zadanie polegać będzie na wykonaniu budynku hali z pełnowymiarowym boiskiem sportowym, z małą trybuną, szatniami dla uczniów, WC, natryskami, pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi oraz pomieszczeniami dla animatorów sportu. W hali sportowej zostaną wyznaczone boiska do rozgrywania meczy piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Celem budowy hali sportowej jest poprawa stanu bazy sportowej szkoły oraz lokalnej społeczności tj. stworzenie możliwości korzystania z obiektu sportowego osobom niepełnosprawnym oraz możliwości organizacji imprez o charakterze sportowym. Budynek hali wyposażony zostanie w ramach projektu w bezpieczną klatkę schodową z dostępem do obserwatorium astronomicznego, które z obecnej lokalizacji zostanie przeniesione na dach hali co będzie stanowiło koszt niekwalifikowany.
SP nr 2 jest największą i najliczniejszą szkołą podstawową w mieście i gminie, która niestety nie posiada pełnowymiarowej hali sportowej. Komfort korzystania z lekcji wychowania fizycznego dla uczniów znacznie się pogorszył w momencie, gdy po reformie oświaty szkoły podstawowe znów działają w systemie ośmioklasowym. Szkoła jest najliczniejszą w mieście i niestety posiada tylko starą i bardzo małą salkę sportową. Na terenie przyszkolnym znajduje się odpowiednich wymiarów plac zarezerwowany pod budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Obiekt małej salki sportowej absolutnie uniemożliwia wykorzystywanie potencjału uczniów w sposób odpowiadający ich potrzebom rozwojowym. Inwestycja wpłynie znacząco nie tylko na rozwój ponad czterystu uczniów szkoły ale także poprawi warunki uprawiania sportu amatorskiego przez powołany na terenie gminy klub siatkarski Volley Team Żychlin w tym na rozwój Akademii Siatkówki, której adepci na tym etapie zmagają się w rozgrywkach ligi wojewódzkiej, a seniorzy klubu siatkarskiego Volley Team Żychlin uczestniczą w 3 lidze siatkówki mężczyzn. Lokalni trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, animatorzy sportów zespołów, którzy biorą czynny udział w rozwoju pasji sportowych młodych mieszkańców Gminy Żychlin wskazują na zasadność inwestycji. Teren przeznaczony pod inwestycję usytuowany jest bezpośrednio przy SP nr 2. W centralnej części Miasta Żychlin przy ul. Żeromskiego w sąsiedztwie największego osiedla mieszkaniowego w mieście. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie byłaby sztandarowym przykładem wsparcia rozwoju sportu oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Inwestycja wpisana jest w aktualnej strategii rozwoju Gminy Żychlin. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowana dokumentacja techniczna projektu wraz z kosztorysami będą stanowiły koszt kwalifikowalny projektowanej inwestycji.

Na gorąco burmistrz przekazał dobre wiadomości dyrekcji szkoły.

Przypominamy, że trwają procedury związane z przeprowadzeniem inwestycji, która ma zostać dofinansowana w ramach 1 edycji Polskiego Ładu: Budowa kanalizacji sanitarnej (długości ~6 km) w płn. części miasta. Z uwagi na poważny wzrost cen materiałów nie udało się jeszcze wyłonić wykonawcy prac. Inwestycja planowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Przewidywana wartość inwestycji 10.000.000 zł. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 600.000 zł. Kwota przyznanych środków (w PLN): 9.400.000 zł. Wartość inwestycji według najniższej oferty przetargowej wyniosła 13.500.000 zł, co powoduje, że udział w finansowania ze strony budżetu Gminy Żychlin wzrasta do kwoty 4.100.000 zł.

Kolejnym zadaniem, które realizowane będzie w Żychlinie jest wspólny wniosek Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Gmina Żychlin wspólnie z kilkoma innymi gminami związkowymi złożyła wniosek w ramach priorytetu społecznego. Zgłosiliśmy do realizacji infrastrukturę edukacyjną dla uczniów w postaci budowy EDUPARKU. Inwestycja składać się ma z obserwatorium astronomicznego oraz miasteczka ruchu drogowego do nauki przepisów. Całość nakładów w Żychlinie ma wynieść 600.000 zł.

Bardzo dobre wieści napłynęły również ze Starostwa Powiatowego. W ramach Polskiego Ładu realizowana będzie inwestycja na drodze powiatowej z Dobrzelina (od skrzyżowania ul. wł. Jagiełły z ul. Kasztanową) w kierunku do Oporowa. Jak ogłoszono na konferencji prasowej, Powiat Kutnowski otrzyma 16.150.000 zł na trzy odcinki dróg.

Gratuluję wszystkim samorządowcom dobrych wieści. Czekamy na rozstrzygniecie naboru wniosków nr 3PGR, w którym wniosek Gminy Żychlina na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzelinie opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości 1.940.400 zł.

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content