Dofinansowanie z budżetu państwa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie  

Gmina Żychlin w 2022 roku otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie  na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu  wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”   na lata 2021 – 2025.

Całkowita wartość realizacji zadania  –  3.125,00 zł, w tym:

kwota udzielonego wsparcia finansowego – 2.500,00 zł;  kwota wkładu własnego –  625,00 zł.

Skip to content