Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Lista podmiotów wnioskujących o przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert

Zadnie Nr 1

Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego
(wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 7 500,00 zł)

  • Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” – wnioskowana kwota 7 500,00 zł

Zadanie Nr 2

Udzielanie rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej
( wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 17 000,00 zł )

  • Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” – wnioskowana kwota 17 000,00 zł

Zadanie Nr 3

Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień
(wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 17 000,00 zł

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin „Sówka” – wnioskowana kwota 17 000,00 zł

Zadanie Nr 4

Organizowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku
(wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 22 000,00 zł)

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin „Sówka” – wnioskowana kwota 22 000,00 zł

Zadanie Nr 5

Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej
(wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 8 000,00 zł)

  • Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza” – wnioskowana kwota 8 000,00 zł

Zadanie Nr 6

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych
(wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 13 000,00 zł )

  • Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki – wnioskowana kwota 13 000,00 zł
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Plastusie – wnioskowana kwota 7 760,00 zł

Skip to content