Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych

Zgodnie z uchwalonym Programem współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, Burmistrz Gminy Żychlin zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań publicznych w otwartym konkursie.

Skip to content