Poszukiwani wolontariusze ze znajomością języka ukraińskiego

Moi drodzy!

Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc. Poszukuję wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego w celu udzielania wsparcia uchodźcom z Ukrainy, przybywającym do Żychlina, w czasie procedur administracyjnych oraz adaptacyjnych.

Zadaniem wolontariuszy będzie pomoc w tłumaczeniu procedury podczas przyjmowania wniosków, wsparcie i towarzyszenie uchodźcom podczas załatwiania spraw urzędowych oraz pomoc organizacyjna.

Drodzy Wolontariusze!

Wasza pomoc byłaby dla nas nieoceniona. Nawet jeśli będziecie mogli udzielić jej choć przez jedną godzinę, to i tak poproszę o kontakt.

Za zgodą rodziców lub opiekunów wolontariuszem może być również osoba niepełnoletnia!

Osoby chętne do pomocy, proszę o zgłaszanie swoich danych kontaktowych pod nr 24 351 20 32 lub mailowo na adres: sekretariat@gminazychlin.pl

Już teraz dziękuję za waszą pomoc i wsparcie!

Grzegorz Ambroziak, Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content