Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Lista podmiotów otrzymujących dotacje na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert

Zadanie Nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 34 000,00 zł
Nazwa organizacjiWnioskowana kwota dotacjiIlość punktów
(min. 36 max 60) 
Kwoty dotacji przyznanej przez Burmistrza Gminy Żychlin 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły „Plastusie”7 200,00 zł413 500,00 zł 
Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś”11 760,00 zł364 400,00 zł 
Klub Kolarski Żychlin3 750,00 zł413 750,00 zł 
Klub Sportowy SKORPION34 000,00 zł365 000,00 zł 
Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki16 800,00 zł447 000,00 zł 
Stowarzyszenie BONE BREAKERS ŻYCHLIN10 900,00 zł405 500,00 zł 
Stowarzyszenie Volley Team Żychlin4 850,00 zł434 850,00 zł 
Zadanie Nr 2 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,  oświata i wychowanie – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 14 292,00 zł
Nazwa organizacjiWnioskowana kwota dotacjiIlość punktów
(min. 36 max 60) 
Kwoty dotacji przyznanej przez Burmistrza Gminy Żychlin
Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś”8 050,00 zł518 050,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Żychlin „Sówka”
6 800,00 zł396 242,00 zł
Zadanie Nr 3 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób   – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 5 000,00 zł
Nazwa organizacjiWnioskowana kwota dotacjiIlość punktów
(min. 36 max 60) 
Kwoty dotacji przyznanej przez Burmistrza Gminy Żychlin
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi5 000,00 zł395 000,00 zł
Zadanie Nr 4 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 4 300,00 zł
Nazwa organizacjiWnioskowana kwota dotacji  Ilość punktów
(min. 36 max 60) 
Kwoty dotacji przyznanej przez Burmistrza Gminy Żychlin
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie4 300,00 zł474 300,00 zł
Zadanie Nr 5 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym   – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 4 000,00 zł
Nazwa organizacjiWnioskowana kwota dotacji  Ilość punktów
(min. 36 max 60) 
Kwoty dotacji przyznanej przez Burmistrza Gminy Żychlin
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie4 000,00 zł494 000,00 zł
Stowarzyszenie Żychlińskiego Domu Kultury „Żedekuś”4 000,00 zł250,00 zł
Stowarzyszenia Seniorzy i Pokolenia3 920,00 zł230,00 zł
Zadanie Nr 6 Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej   – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 4 518,00 zł
Nazwa organizacjiWnioskowana kwota dotacjiIlość punktów
(min. 36 max 60) 
Kwoty dotacji przyznanej przez Burmistrza Gminy Żychlin
Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina4 518,00 zł 384 518,00 zł
Zadanie Nr 7 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 3 500,00 zł
Nazwa organizacjiWnioskowana kwota dotacjiIlość punktów
(min. 36 max 60) 
Kwoty dotacji przyznanej przez Burmistrza Gminy Żychlin
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin Sówka3 500,00 zł383 500,00 zł
Zadanie Nr 8 Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 13 000,00 zł
Nazwa organizacjiWnioskowana kwota dotacjiIlość punktów
(min. 36 max 60) 
Kwoty dotacji przyznanej przez Burmistrza Gminy Żychlin
Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie13 000,00 zł3613 000,00 zł
Skip to content