Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Lista podmiotów ubiegających się o dotacje na realizację zadań publicznych

Poniżej zamieszczona jest lista zadań oraz organizacji, które ubiegają się o dotacje na realizację zadań publicznych

Zadanie Nr 1

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 34 000,00 zł

Nazwa organizacjiCałkowita wartość zadaniaWnioskowana kwota dotacji
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły „Plastusie”9 100,00 zł7 200,00 zł
Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś”14 760,00 zł11 760,00 zł
Klub Kolarski Żychlin7 450,00 zł3 750,00 zł
Klub Sportowy SKORPION40 030,00 zł34 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki23 000,00 zł16 800,00 zł
Stowarzyszenie BONE BREAKERS ŻYCHLIN13 090,00 zł10 900,00 zł
Stowarzyszenie Volley Team Żychlin9 658,90 zł4 850,00 zł

Zadanie Nr 2

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,  oświata i wychowanie – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 14 292,00 zł

Nazwa organizacjiCałkowita wartość zadaniaWnioskowana kwota dotacji
Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś”21 250,00 zł8 050,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Żychlin „Sówka”
12 750,00 zł6 800,00 zł

Zadanie Nr 3

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób   – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 5 000,00 zł

Nazwa organizacjiCałkowita wartość zadaniaWnioskowana kwota dotacji  
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Żychlinie
50 000,00 zł4 300,00 zł

Zadanie Nr 5

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym   – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 4 000,00 zł

Nazwa organizacjiCałkowita wartość zadaniaWnioskowana kwota dotacji  
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie11 614,00 zł4 000,00 zł
Stowarzyszenie Żychlińskiego Domu Kultury „Żedekuś”8 590,00 zł4 000,00 zł
Stowarzyszenia Seniorzy i Pokolenia4 670,00 zł3 920,00 zł

Zadanie Nr 6

Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej   – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 4 518,00 zł

Nazwa organizacjiCałkowita wartość zadaniaWnioskowana kwota dotacji
Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina10 918,00 zł4 518,00 zł  

Zadanie Nr 7

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 3 500,00 zł

Nazwa organizacjiCałkowita wartość zadaniaWnioskowana kwota dotacji
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin Sówka32 400,00 zł3 500,00 zł

Zadanie Nr 8

Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 13 000,00 zł

Nazwa organizacjiCałkowita wartość zadaniaWnioskowana kwota dotacji
Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie16 000,00 zł13 000,00 zł

Zestawienie opracowała:

Komisja konkursowa w dniu 07.03.2022 r.

Zatwierdził:

Grzegorz Ambroziak Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content