Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

80 rocznica zagłady Żydów, mieszkańcy Żychlina i ziemi kutnowskiej pamiętają o tragicznych wydarzeniach.

W tym roku przypada 80. rocznica zagłady Żydów w małych miasteczkach w Polsce, także w Żychlinie.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina w dniu 1 marca 2022 r. rozpoczęli projekt sponsorowany przez „Forum Dialogu Liderzy Dialogu” pt. „Śladami żychlińskich Żydów”, nad którym patronat objął burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak.

3 marca to 80. rocznica likwidacji żychlińskiego getta i wywiezienia jego mieszkańców do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Cmentarz żydowski w Żychlinie podczas okupacji był miejscem mordu żychlińskich Żydów oraz miejscem pochówku Żydów zabitych przez Niemców w getcie.

3 marca 2022 roku  o godz. 1300   właśnie w tym miejscu odbyły się obchody 80. rocznicy Zagłady żychlińskich  Żydów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina. Patronat honorowy nad obchodami przyjęli: Elżbieta Wanda Sikora Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie, Grzegorz Ambroziak  Burmistrz Gminy Żychlin oraz  Gmina Wyznaniowa Żydowska  w Łodzi.

Bożena Gajewska prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Anna Wrzesińska  prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina powitały wszystkich przybyłych, by uczcić pamięć o zamordowanych mieszkańcach Żychlina pochodzenia żydowskiego. O dziejach społeczności żydowskiej Żychlina opowiedziała Anna Wrzesińska, a Rabin Dawid Szychowski skierował kilka słów do zebranych i  odmówił modlitwę. Głos zabrał także  Grzegorz Ambroziak Burmistrz Gminy Żychlin, dzięki pomocy którego cmentarz został w części uporządkowany, by mogły się na nim odbyć obchody. Staraniem Burmistrza mieszkańcy Żychlina w dniach od 1 do 15 marca 2022 roku na żychlińskim rynku mogą oglądać  wystawę pt. „Zagłada żydowskich miasteczek”  przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej  Oddział w Łodzi. Na koniec zebrani złożyli kwiaty  pod pomnikiem ofiar Zagłady i zapalili znicze.

W obchodach udział wzięli: Magdalena Krupińska-Kotulska Wicestarosta Kutnowski, Elżbieta Wanda Sikora Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie, Agnieszka Sidwa Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Żychlinie, Grzegorz Ambroziak Burmistrz Gminy Żychlin, Józef Weininger  Przewodniczący  Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, Rabin Dawid Szychowski  z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, Ks. Andrzej Młodziejewski wikariusz Parafii  Rzymsko-Katolickiej p.w.  Św. Apostołów Piotra i Pawła  w Żychlinie, Grażyna Baranowska członkini zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, dh Zdzisław Przygórski przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie z nauczycielką historii Marleną Lewandowską, uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabowie z nauczycielką historii Agnieszką Karolak, członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina i mieszkańcy Żychlina.

W imieniu organizatorów TPZK i TMHŻ serdecznie wszystkim dziękujemy za obecność, a szczególne podziękowania kierujemy na ręce Marka Gołębiewskiego redaktora naczelnego Kutno TV, który uwiecznił obchody  dla TVP 3.

Bożena Gajewska i Anna Wrzesińska

Skip to content