Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ukraino, jesteśmy w Wami

W związku z działaniami militarnymi podjętymi przez Rosję polegającymi na wtargnięciu wojsk na teren niepodległej Ukrainy, władze samorządowe naszej gminy łączą się z narodem ukraińskim i wyrażają swoją solidarność.

Niestety stało się najgorsze, co mogło się stać.

Obecny czas dla naszych wschodnich sąsiadów nie jest łatwym czasem i z niepokojem patrzymy na wydarzenia które się dzieją, a które nie napawają optymizmem. Dotarły już do nas informacje, że miasto Brody również zostało zaatakowane.

Burmistrz Gminy Żychlin już 15 lutego wysłał pismo do Mera miasta Brody, naszego miasta partnerskiego , w którym wyraził dalszą wolę współpracy i jednocześnie zadeklarował otwartość na możliwą pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Wysyłając słowa wsparcia dla mieszkańców miasta Brody „liczyłem jeszcze naiwnie na pokojowe rozwiązania” mówi burmistrz

Również tego samego dnia burmistrz Ambroziak w liście do Wojewody Łódzkiego napisał, że „jesteśmy co prawda małym i niezamożnym samorządem, ale wobec zaistniałego zagrożenia wszyscy winniśmy okazać solidarność i próbować nieść chociażby najmniejszą możliwą pomoc. W związku z zaistniałą sytuacją deklaruję możliwość wykorzystania obiektu hali sportowej z zapleczem sanitarnym w celu zabezpieczenia miejsc dla potencjalnych uchodźców z terenu Ukrainy.”

Także Rada Miejska w Żychlinie jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie solidarności z narodem ukraińskim.

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie solidarności z Ukrainą

W związku z działaniami militarnymi podjętymi przez Rosję polegającymi na wtargnięciu wojsk na teren niepodległej Ukrainy i na łamaniu praw i konwencji międzynarodowych, Rada Miejska w Żychlinie w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Żychlin, wyraża swoją solidarność z narodem ukraińskim.

Stanowczo potępiamy działania agresora. Jako partner samorządowy miasta Brody w Ukrainie, wspierając naszych przyjaciół deklarujemy gotowość dalszego zacieśniania współpracy i niesienia wszelkiej możliwej pomocy w sytuacji eskalacji zagrożenia i skutków działań naruszających spokój obywateli. W pełni popieramy deklarację Burmistrza Gminy Żychlin przesłaną do Wojewody Łódzkiego o gotowości do przyjęcia uchodźców z terenu Ukrainy. Uważamy, że naród polski i ukraiński powinien dalej współpracować na drodze rozwoju gospodarczego i samorządności. Ukraina była, jest i będzie pełnoprawnym członkiem europejskiej rodziny, a kraje Unii Europejskiej powinny ze wszech miar wspierać jej starania o wstąpienie w szeregi naszej wspólnoty.

Rada Miejska w Żychlinie wysyła przyjaciołom z miasta Brody i całej Ukrainy głośny, jednoznaczny sygnał jedności i solidarności.

Jesteśmy z Wami!

Skip to content