47. Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje 47 Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 27 stycznia 2022 r. (czwartek)  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  Sesja zostanie przeprowadzona w sposób mieszany tj. stacjonarny i zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Transmisję z obrad można obejrzeć tutaj:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
  3. Sprawy różne.
  4. Przyjęcie Protokołu Nr XLII/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., Protokołu Nr XLIII/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., Protokołu Nr XLIII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. i Protokołu Nr XLIV/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
  5. Zakończenie obrad.
Skip to content