Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie, że w związku ze spływem wód opadowo – roztopowych w zlewni Bzury przewiduje się w ciągu najbliższej doby wzrost stanu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Skip to content