Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

OGŁOSZENIE

Dzień 7 stycznia będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie

Dzień 7 stycznia jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie, za dzień 1 stycznia 2022r.

Za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Telefon dyżurny w sytuacji konieczności wydania aktu zgonu: 606 198 423

Burmistrz Gminy Żychlin
/-/ Grzegorz Ambroziak

Podstawa prawna:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K27/11) dot. zmian w Kodeksie Pracy.
Każde święto państwowe wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Pracodawca zobowiązany jest do oddania pracownikowi innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę.

Skip to content