Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Uchwalono budżet Gminy Żychlin na 2022 r.

Podczas wtorkowej 45. Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, która odbyła się 21 grudnia 2021 r. Radni Rady Miejskiej głosowali nad przyjęciem projektu uchwały zatwierdzającej budżet Gminy Żychlin na 2022 r.

Przed grudniową sesją budżetową burmistrz Ambroziak odbył cztery spotkania robocze z radnymi, a bezpośrednio sesję poprzedziły dwukrotnie obrady komisji. W czasie spotkań przedstawione były skutki zmian wprowadzanych przepisami Polskiego Ładu oraz oddziaływanie na budżet jednostki obecnej sytuacji ekonomicznej związanej z galopującą inflacją. Przedstawione zostały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do projektów uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i uchwały budżetowej.

Burmistrz w czasie sesji omówił dodatkowo sytuację związaną z zaciąganiem zobowiązań wieloletnich oraz kwestię zachowania bezpiecznego poziomu zadłużenia.   

Następnie burmistrz  zapoznał radnych z najważniejszymi założeniami budżetu. Głosowanie odbyło się w obecności 12 radnych (w trybie stacjonarnym i zdalnym). Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych. Zwykłą większością głosów, projekt uchwały przyjęto.

Poniżej przedstawiamy prezentację podstawowych danych budżetowych z krótkim omówieniem przygotowanym na sesję przez Burmistrza Gminy.

Wystąpienie burmistrza

„(…) Szanowni Państwo, żeby stało się zadość tradycji, kilka minut przed głosowaniem nad budżetem, kilka zdań do Państwa, chociaż spotykaliśmy się w tej sprawie tyle razy, kilkakrotnie na naradach, na komisji, przedstawiałem bardzo dużo danych i informacji(…). Szanowni Państwo, szczególnie, że dużo się zmieni w naszej przestrzeni w najbliższym czasie, dużo się zmieniło w ostatnim czasie i to będzie jednak trochę niestereotypowe wystąpienie jak co roku (…)

Polski Ład. Można by powiedzieć to hasło przewodnie i będziemy wiedzieć o co chodzi, bo jest powtarzane jak mantra w mediach przez wszelkiej maści polityków i przede wszystkim przez nas samorządowców, ponieważ wpływa w bardzo istotny sposób na nasze otoczenie i jak wszyscy doskonale wiemy, jako mieszkańcy, będzie nam towarzyszyć przez następne lata. Różne środowiska wypowiadają się w odmienny sposób jeżeli chodzi o te wprowadzane zmiany. Dla nas samorządowców, są one wręcz, co podkreślałem wcześniej w naszych dyskusjach – rewolucyjne. Dodatkowym elementem, ważnym elementem jest to, że wkraczamy w nowy system podatkowy, nowy system działania, z prawdziwym impetem i w ekspresowym tempie, co przynosi wiele niewiadomych szczególnie dla nas, samorządowców (…)

Zmiany Polskiego Ładu dla gmin w Polsce są tak daleko idące, że wiążą się niestety ze znacznymi ubytkami dochodowymi. I z jednej strony otrzymamy środki finansowe na inwestycje, a z drugiej, niestety, w dochodach   bieżących widzimy na podstawie danych, że tych dochodów jest mniej. A pieniądze te w żaden sposób się ze sobą nie rekompensują. Mało tego, tych środków inwestycyjnych w budżecie nie zobaczymy, bo one będą bezpośrednio wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego wykonawcy inwestycji.

Podczas naszych licznych narad przed budżetowych, starałem się Państwu przedstawić efekty na konkretnych przykładach. Były to przykłady typowo z naszego budżetu, z przekroju ostatnich lat, wskazujące jak zmiany prezentują się w budżecie małej gminy.

I tutaj na poparcie wyliczeń, przedstawiłem informację ze strony rządowej, która podawała nasze dochody z PIT-u i CIT o 2 mln wyższe, niż te, które później przedstawiło nam ministerstwo finansów.

Dodatkowo, co doskonale wszyscy widzimy, sytuację dynamicznie zmienia rosnąca inflacja. Koszty dla gmin rosną lawinowo tak samo jak dla wszystkich obywateli, korzystamy również z usług i ta drożyzna też dodatkowo odbija się na wynikach budżetu gminy. Jest obiecana interwencja z budżetu państwa, na razie jednorazowa, nie wiemy, czy w kolejnych latach ona będzie, jako rekompensata utraconych dochodów dla gmin przeznaczona. Mamy jednak nadzieję, że częściowo złagodzi skutki zmian.

Przy czym mamy tutaj dwutorowe zmiany, czyli zmiany podatkowe i koszty inflacji, koszty rosnących usług, więc zrekompensowane są tylko częściowo utracone dochodów, a z pozostałymi kosztami pozostaje duży problem.

Będziemy tęsknie obserwować i wyczekiwać tych najważniejszych zmian, czyli stabilizacji cen i poskromienia inflacji. Liczymy również na dalszy dynamiczny wzrost gospodarczy, który złagodzi obecną sytuację, przynosząc naszej gminie co raz wyższe dochody własne.

Niestety tak jak większości samorządowców, stają nam przed oczami,  scenariusze od najgorszych do złych. Na tę chwilę niestety żadne dobre. Dlatego musimy być cały czas przygotowani i z rozmysłem planować nasze wydatki bieżące i reagować na bieżąco na sytuację, planować dalsze zmiany, ponieważ zachodzą takie sytuacje, gdzie często nie daje nam wiele czasu na reakcję, ponieważ rząd podejmuje kolejne radykalne decyzje w ekspresowym tempie.

Inflacja, pandemia, Polski Ład, samorządy są cały czas pod presją
a szczególnie te małe, jak Żychlin które odczują wzrosty kosztów najniższych płac, kosztów usług rosnących w związku z rosnącymi cenami usług i ceną mediów.(…)

Jako samorządowcy po wielu takich sytuacjach w których mieliśmy okazję zdobywać doświadczenie w zarządzaniu, bo to nie jest pierwsza taka sytuacja w Polsce, jesteśmy już zaprawieni w bojach. Wspólnie przebrnęliśmy przez wiele trudnych decyzji m.in. związanych z reorganizacjami w samorządzie, dlatego przy dalszej dobrej systematycznej pracy i analizie poradzimy sobie z kolejnymi wyzwaniami i problemami w kolejnym roku z pod znaku pandemii COVID oraz dodatkowo wielu niewiadomych związanych z Polskim Ładem.

Jak zawsze pozostaję wraz z moimi współpracownikami do dyspozycji Wysokiej Rady, życzę nam dobrej współpracy i dobrej pracy nad realizacją budżetu na 2022 rok. I trzymam za słowo Rząd RP, że będzie starał się zrekompensować skutki decyzji podjętych przez parlament i gminy będą otrzymywać rekompensaty, które konstytucja nam zapewnia.

Dziękuję Państwu.”

Podstawowe parametry budżetu.

Kwota planu dochodów wynosi 48,922 mln zł. Parametr budżet obniżył się w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na przeniesienie obsługi Programu 500+ do ZUS-u. Planowany jest deficyt budżetu ponieważ plan wydatków to kwota 52,741 mln zł.  Deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek, które przeznaczone będą na wydatki inwestycyjne. Prowadzimy ostrożną politykę zadłużania. W latach 2019-2020 nie zaciągane były kredyty i pożyczki, a w obecnym 2021 z planowanych 2,8 mln złotych zaciągnięto jedynie 473 tysiące zł.

Nie przekraczamy bezpiecznego poziomu zadłużenia dzięki czemu otrzymujemy w tym zakresie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Największymi pozycjami budżetu są tradycyjnie: oświata (16,6 mln zł) i pomoc społeczna (14,9 mln zł). Do tych działalności z budżetu gminy dokonywana jest dopłata wynosi łącznie ok. 7,7 mln zł. Kwota subwencji oświatowej na 2022 r. nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. Dopłata do placówek subwencjonowanych z dochodów własnych gminy wynosi ok. 3,2 mln zł.

Wydatki inwestycyjne gminy zaplanowano w kwocie 4,324 mln zł. Wiodącymi zadaniami będą modernizacje drogowe za kwotę 2,425 mln zł.

Skip to content