Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

„Łódzkie Centrum Postcovidowe”

„Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „Łódzkie Centrum Postcovidowe” jest odpowiedzią na występowanie niepokojących powikłań po zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, takich jak m.in. zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc, osłabienie, duszności, depresja, a nawet udar mózgu.

W ramach specjalistycznego ośrodka ŁÓDZKIEGO CENTRUM POSTCOVIDOWEGO koordynujemy działania, które zapewniają:

  • synergię podejmowanych interwencji;
  • łatwy i szybki dostęp do świadczeń:

– konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej;

– badań specjalistycznych: spirometrii spoczynkowej, rtg klatki piersiowej, EKG, testów wysiłkowych, badań laboratoryjnych (morfologii krwi obwodowej,
oznaczenia parametrów układu krzepnięcia, gazometrii);

– rehabilitacji realizowanej w trybie ambulatoryjnym, domowym lub szpitalnym;

  •  zwiększenie poczucie bezpieczeństwa wśród osób po przebytej chorobie, zwłaszcza tych, którzy odbyli leczenie szpitalne;
  • maksymalizację efektów leczniczych poprzez pełna integrację miedzy usługami zdrowia psychicznego i usługami rehabilitacyjnymi;

Do bezpłatnego Programu zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19.

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo: 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi
tel. 42 27 21 914, 505 511 566, w godz. 9.00 -15.00;
e-mail: lcp@wompcpl.eu

PABIAN-MED w Pabianicach
tel. 42 22 55 455, 500-080-610, w godz. 9.00-15.00;
e-mail: pabianmed@pabianmed.pl

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji nt projektu znajduje się na stronie internetowej: www.wompcpl.eu

Niniejszy program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content