Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żychlin.

Osoby zainteresowane bezpłatnym demontażem azbestu z dachów budynków lub odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o złożenie w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, wypełnionego formularza wniosku (pobierz druk) w terminie do 10.01.2022r.

Do wniosku należy załączyć dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej (płyta CD) w postaci aktualnych zdjęć obiektów, na których planowany jest demontaż wyrobów zawierających azbest lub miejsc składowania wyrobów zawierających azbest (w przypadku odbioru już zdemontowanych wyrobów azbestowych). Zdjęcia powinny umożliwić wizualną identyfikację obiektu lub miejsca składowania na terenie posesji. W przypadku braku możliwości nagrania płyty CD, dopuszczone jest wysłanie dokumentacji zdjęciowej na adres mailowy: aldona.bisiorek@gminazychlin.pl (w treści maila należy wpisać informacje z wniosku: imię i nazwisko, adres, nr ewidencyjny działki i jej obręb)

Uwaga! Osoby ubiegające się o demontaż azbestu z dachów budynków do wniosku muszą załączyć zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Kutnie, Wydział Architektury i Budownictwa o zgłoszeniu wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub potwierdzenie dokonania  w/w zgłoszenia.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie, w przypadku dużego zainteresowania ze strony mieszkańców, o przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność zgłoszeń.

W razie pytań kontakt pod numerem telefonu: ( 24) 351-20-39

Realizacja  przez Gminę Żychlin w/w zadania może zostać uzależniona od otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Skip to content