Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

XLV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XLV Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  Sesja zostanie przeprowadzona w sposób mieszany tj. stacjonarny i zdalny  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: https://transmisja.esesja.pl/zychlin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Żychlin na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żychlin w 2022 r.
 5. Przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany budżetu gminy na 2021 rok,
  b) o zmianie Uchwały Nr XXXI/156/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żychlin za rok szkolny 2020/2021.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Skip to content