Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Inwestycja drogowa w Śleszynie

Przebudowa drogi gminnej w ul. Kamilewskiej w Śleszynie

Rozpoczęły się roboty budowlane polegające na  przebudowie drogi gminnej w ul. Kamilewskiej w Śleszynie  w zakresie wykonania nowej jezdni . Inwestycja swym zakresem obejmuje: wykonanie konstrukcji podbudowy drogi, nawierzchni jezdni, zjazdów na posesję, poboczy, oraz wykonanie renowacji istniejących rowów przydrożnych.

Wartość i termin realizacji zadania

Wykonawcą robót jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

Wartość prac to  1.340.114,54 zł . Środki w całości pochodzą z budżetu Gminy Żychlin

Termin oddania gotowej inwestycji ma nastąpić do 26.11.2021 r.

 Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności, przejeżdżając w okolicy trwających robót budowlanych

Skip to content