Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Podziel się używaną odzieżą – akcja MOPS!

Okres zimowy to trudny czas dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, osób samotnych, niepełnosprawnych, osób o niskim dochodzie. Zrozumienie problemów i potrzeb osób w naszym najbliższym otoczeniu, jest odzwierciedleniem naszej troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka!

Zapraszamy do naszego magazynu interwencyjnego “MOPSik” celem wybrania sobie ciepłej odzieży. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców naszej społeczności, by przy porządkowaniu swojej garderoby miała na uwadze, że nieużywaną odzież można przekazać do naszego magazynu, a My nadamy jej “nowe życie”.

Gdzie moża oddać odzież?

Niepotrzebne, ale jeszcze dobre ubrania można przekazać nam w każdą środę (13-16:00) i piątek (9-13:00) w naszej siedzibie w Żychlinie przy ul. 1-go Maja 25. Również w tych godzinach wydajemy potrzebującym czystą

Skip to content