Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Polski Ład dla Żychlina

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że w ramach I edycji naboru na dofinansowanie zadań Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD, otrzymamy dofinansowanie w wysokości 9.400.000 złotych! Złożyliśmy 3 wnioski na kwotę 17.100.000 zł. Do dofinansowania wybrano inwestycję ekologiczną w priorytecie: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części miasta Żychlin”. Dofinansowanie wynosi 94% kosztów inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej (długości ~6 km) w płn. części miasta jest strategiczna z uwagi na ochronę środowiska oraz podniesienie atrakcyjności miasta. Ma mieć wpływ na wzrost przychodów budżetu. Obszar jest gęsto zaludniony o zwartej zabudowie. W obszarze rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz firmy produkcyjne i usługowo-handlowe. Przyłączonych do kanalizacji zostanie około 700 mieszkańców i nowe tereny rozwoju budownictwa.  Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj. Przewidywana wartość inwestycji 10.000.000 zł. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 600.000 zł. Kwota przyznanych środków (w PLN): 9.400.000 zł.

Kolejnym zadaniem, które realizowane będzie w Żychlinie jest wspólny wniosek Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Gmina Żychlin wspólnie z kilkoma innymi gminami związkowymi złożyła wniosek w ramach priorytetu społecznego. Zgłosiliśmy do realizacji infrastrukturę edukacyjną dla uczniów w postaci budowy EDUPARKU. Inwestycja składać się ma z obserwatorium astronomicznego oraz miasteczka ruchu drogowego do nauki przepisów. Całość nakładów w Żychlinie ma wynieść ok 400.000 zł.

Bardzo dobre wieści napłynęły również ze Starostwa Powiatowego. W ramach Polskiego Ładu realizowana będzie inwestycja na drodze powiatowej z Dobrzelina (od skrzyżowania ul. wł. Jagiełły z ul. Kasztanową) w kierunku do Oporowa. Jak ogłoszono na konferencji prasowej, Powiat Kutnowski otrzyma 16.150.000 zł na trzy odcinki dróg.

Gratuluję wszystkim samorządowcom dobrych wieści. Szykujemy się do II naboru wniosków!

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content