Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Gminy Żychlin przyznał nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w pracy zawodowej dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin.

W trakcie spotkania, które odbyło się 20 października, burmistrz Ambroziak podziękował wszystkim nagrodzonym za dotychczasową pracę dydaktyczno – wychowawczą i organizacyjną, za osiągnięcia i sukcesy w dziedzinie oświaty i wychowania. Życzył także dalszych sukcesów i realizacji zamierzeń zarówno w życiu osobistym jak i w pracy zawodowej.

Narody przyznano:

  • Barbarze Pietrzak – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grabowie
  • Januszowi Głuszcz – dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
  • Renacie Durka – dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie
  • Ewie Florczak – dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie
  • Jackowi Dysierowiczowi –  wicedyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
  • Wioletcie Sierakowskiej – nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
  • Marcinowi Ranachowskiemu – nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
  • Annie Królikowskiej-Bartczak – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie
  • Dorocie Kubickiej – nauczycielowi Przedszkola Nr 2 w Żychlinie
  • Lilli Mrozowicz –  nauczycielowi  Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Łączna kwota przyznanych nagród wynosiła 15.750,00 zł.

Skip to content