Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

W czwartek sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XLI Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 7 października 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Sesja zostanie przeprowadzona w sposób mieszany tj. stacjonarny i zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: https://transmisja.esesja.pl/zychlin.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. o zmianie Uchwały Nr XL/202/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok,
    2. o zmianie Uchwały Nr XXXI/156/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    3. zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie obrad.
Skip to content