Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zakończyły się letnie prace remontowe w budynkach oświatowych

Wraz z zakończeniem wakacji i rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zakończyły się planowane na czas letniego wypoczynku uczniów, inwestycje poprawiające bezpieczeństwo, wygląd i estetykę budynków szkolnych.

W okresie wakacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Łukasińskiego 21 wyremontowano główne wejście do szkoły oraz klatkę schodową prowadzącą do szatni. Wyremontowane zostały również sale lekcyjne, oraz pomieszczenia kuchenne stołówki. Wymieniono także terakotę na schodach wejściowych do stołówki.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Żeromskiego w okresie od maja do sierpnia 2021r., prowadzone były następujące inwestycje i remonty:

  • Przebudowa schodów przy wejściu głównym do budynku szkoły
  • Malowanie klatek schodowych i korytarza
  • Mycie elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Koszt całościowy inwestycji wyniósł 41 400 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie zrealizowała również zadanie inwestycyjne pn.: „Rozebranie starych i budowa nowych schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie”. Remont schodów był konieczny z uwagi, iż poprzednie schody były w złym stanie technicznym, który obnażyły silne mrozy w czasie ostatniej zimy. Najważniejszym argumentem związanym z decyzją o konieczności odbudowy schodów był stan prawny dotyczący przepisów ppoż., co potwierdzono w opisie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. Długość biegów schodowych i liczba stopni nie odpowiadała obecnym przepisom i mogła utrudniać ewakuację. Koszt ww. zadania to 145 076,09 zł brutto. Wykonanie okładziny stopni schodowych ze względu oszczędności, przełożono na rok następny.

Wszystkie inwestycje i remonty finansowane były ze środków własnych Gminy Żychlin.

Skip to content