Sterylizacje/kastracje psów i kotów

W związku z wejściem w życie uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XXXII/163/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2021 rok” Urząd Gminy w Żychlinie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów będących własnością mieszkańców Gminy Żychlin lub sfinansowanie 100% kosztów w/w zabiegów przygarniętych bezdomnych psów i kotów pochodzących z terenu gm. Żychlin.

Wniosek o dofinansowanie/sfinansowanie w/w zabiegów należy złożyć w Urzędzie Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin (wydrukować i wypełnić formularz  lub uzyskać druk w siedzibie Urzędu)

Z uwagi na ograniczone środki finansowe informujemy, iż w przypadku dużego zainteresowania ze strony mieszkańców, o przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, iż w 2021 roku Gmina Żychlin posiada zawarte dwie umowy na świadczenie usług weterynaryjnych, gdzie będą wykonywane zabiegi sterylizacji   i kastracji zwierząt objętych dofinansowaniem tj.: z Przychodnią Weterynaryjną lek. wet Oskar Czechoński, ul. Ignacego Krasickiego 63, 99-320 Żychlin oraz z Gabinetem Weterynaryjnym Igma Wet lek. wet. Adam Mokrzanowski,  Wojszyce 79a, 99-311 Bedlno.  Wyboru miejsca wykonania zabiegu będzie można dokonać w złożonym wniosku.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie / sfinansowanie sterylizacji / kastracji należy złożyć po ogłoszeniu naboru wniosków przez Gminę Żychlin.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek może złożyć mieszkaniec gminy Żychlin, będący właścicielem zwierzęcia (psa lub kota) lub osoba która przygarnęła bezdomnego psa lub kota pochodzącego z terenu gminy Żychlin.

Co musisz przygotować?

Nie dotyczy

Ile zapłacisz?
  • W przypadku przygarniętego psa lub kota pochodzącego z terenu gminy Żychlin, wnioskodawca nie ponosi kosztów wykonania zabiegu oraz elektronicznego znakowania zwierzęcia. (koszty ponosi gmina).
  • W przypadku zwierząt (psa lub kota) będących własnością mieszkańca gminy Żychlin, właściciel ponosi jedynie 50% kosztów zabiegu sterylizacji / kastracji. Gmina Żychlin ponosi drugie 50% kosztó wykonania zabiegu oraz 100% kosztów elektronicznego znakowania zwierzęcia.
Miejsce wykonania usługi

Formalności związane z wykonaniem zabiegu załatwisz w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pokój nr 20, II piętro).

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z Referatem Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu:
24 351 20 39 lub odwiedź nas w Urzędzie Gminy – pokój nr 20 – II piętro.

Podstawa prawna:

Skip to content